Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Thesis topics - Fall 2020


Τα προτεινόμενα θέματα πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του 2020 είναι τα ακόλουθα:

 1. Πολυμεσική παραγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος
  Πληροφορίες: Μανόλης Γουάλλες, wallace@uop.gr
 2. Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση δημόσιων εγγράφων εργαστηρίου
  Πληροφορίες: Μανόλης Γουάλλες, wallace@uop.gr
 3. Ψηφιακά (Υπερ)ατού: Ανάπτυξη ψηφιακής εκδοχής για κινητά παιχνιδιού με κάρτες και πολλαπλούς παίκτες
  Πληροφορίες: Μαρίνα Λαντζούνη, m.lantzouni@go.uop.gr
 4. Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά (mobile app) για τη βιολογία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  Πληροφορίες: Μαρίνα Λαντζούνη, m.lantzouni@go.uop.gr
 5. Ανάπτυξη παιχνιδιού για τη βιολογία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιβάλλον scratch
  Πληροφορίες: Μαρίνα Λαντζούνη, m.lantzouni@go.uop.gr
 6. Οπτικοποίηση δεδομένων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
  Πληροφορίες: Ηλίας Παπαδόγιαννης, i.papadogiannis@uop.gr
 7. Σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας για το ταξίδι ενός σύγχρονου Οδυσσέα
  Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, k.spyropoulou@uop.gr
 8. Ιστοχώρος ηλεκτρονικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής πριν και μετά την εφαρμογή ενός STEAM μαθήματος ή Project στην τάξη του
  Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, k.spyropoulou@uop.gr
 9. Η εφαρμογή και η εξέλιξη της διαχείρισης γνώσης στο δημόσιο τομέα
  Πληροφορίες: Καλλιόπη Παντελή, kpanteli@uop.gr
 10. Διδακτικές μεθοδολογίες με ομάδες προσεγγίζοντας την Εκπαιδευτική Ρομποτική
  Πληροφορίες: Εμμανουήλ Δημητρούλης, e.dimitroulis@uop.gr
 11. Ο εθελοντικός πληθοπορισμός ως εργαλείο διάσωσης πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπικής ιστορίας
  Πληροφορίες: Ηλίας Τζιόρας, i.tzioras@uop.gr
 12. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλεία διάσωσης πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπικής ιστορίας
  Πληροφορίες: Ηλίας Τζιόρας, i.tzioras@uop.gr
 13. Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά για την εκπαιδευτική πλατφόρμα Γριφομπότ
  Πληροφορίες: Βασίλης Πουλόπουλος, vacilos@uop.gr
 14. Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά για την εκπαιδευτική πλατφόρμα ΓΑΒgames
  Πληροφορίες: Βασίλης Πουλόπουλος, vacilos@uop.gr
 15. Ανάπτυξη Adventure Game για το Γριφομποτ
  Πληροφορίες: Βασίλης Πουλόπουλος, vacilos@uop.gr
 16. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο
  Πληροφορίες: Βασίλης Πουλόπουλος, vacilos@uop.gr
 17. Ανάπτυξη και πιλοτική χρήση συστήματος ομιλούντων βοηθών
  Πληροφορίες: Παναγιώτης Κόκκινος, p.kokkinos@uop.gr
 18. Χρήση των συσκευών raspberry pi στην εκπαίδευση
  Πληροφορίες: Παναγιώτης Κόκκινος, p.kokkinos@uop.gr