Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

2024

[special issue]

Manolis Wallace, Vassilis Poulopoulos, Angeliki Antoniou and Martín López-Nores (editors), Big Data Analytics for Cultural Heritage, Volume II, Big Data and Cognitive Computing, in preparation


[journal]

Marina Lantzouni, Vassilis Poulopoulos, and Manolis Wallace, Gaming for the Education of Biology in High Schools, Encyclopedia. 2024; 4(2):672-681. https://doi.org/10.3390/encyclopedia4020041


[journal]

Ilias Papadogiannis, Costas Vassilakis, Manolis Wallace and Athanassios Katsis, On the quality and validity of course evaluation questionnaires used in tertiary education in Greece , Trends in Higher Education 3, no. 2: 221-234. https://doi.org/10.3390/higheredu3020013


2023

[special issue]

Manolis Wallace, Vassilis Poulopoulos, Angeliki Antoniou and Martín López-Nores (editors), Big Data Analytics for Cultural Heritage, Big Data and Cognitive Computing. 2023; 7(1):14


[book chapter]

Μανόλης Γουάλλες και Βασίλης Πουλόπουλος, Η αξία της εξιστόρησης , Ευστράτιος Στυλιανίδης και Στυλιανή Συλαίου (επιμ) Τεκμηρίωση Πολιτισμού. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2023.


[national conference]

Σ. Χατζηφωτίου, Α. Αντωνίου, Μ. Γουάλλες, Ώρα να μιλήσεις: Τα αποτελέσματα ενός προγράμματος για την πρόληψη της έμφυλης βίας και των αναδυόμενων μορφών της, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική Των Επιστημών Μέσω Σύγχρονων Τεχνολογιών, 31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2023, διαδικτυακό συνέδριο.


[journal]

E.A. Demetroulis, A. Theodoropoulos, M. Wallace, V. Poulopoulos, A. Antoniou, Collaboration Skills in Educational Robotics: A Methodological Approach—Results from Two Case Studies in Primary Schools, Education Sciences. 2023; 13(5):468. DOI: https://doi.org/10.3390/educsci13050468


[conference]

V. Rentoula, M. Wallace and V. Poulopoulos, VaccineHero: A playful XR environment to support toddlers’ vaccination , 5th Summit on Gender Equality in Computing, June 27, 2023, Athens, Greece


[journal]

Ilias Papadogiannis, Manolis Wallace, Vassilis Poulopoulos, Costas Vassilakis, Georgios Lepouras, Nikos Platis, An assessment of the effectiveness of the remedial teaching education policy, Knowledge 2023, 3(3), 349-363; https://doi.org/10.3390/knowledge3030024


[editorial]

Wallace M, Poulopoulos V, Antoniou A, López-Nores M. , An Overview of Big Data Analytics for Cultural Heritage , Big Data and Cognitive Computing. 2023; 7(1):14. https://doi.org/10.3390/bdcc7010014


[book]

Wallace, Manolis, Vassilis Poulopoulos, Angeliki Antoniou, and Martín López-Nores, eds., Big Data Analytics for Cultural Heritage. , MDPI-Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023.


[journal]

Vasilis Bouras, Dimitris Spiliotopoulos, Dionisis Margaris, Costas Vassilakis, Konstantinos Kotis, Angeliki Antoniou, George Lepouras, Manolis Wallace, Vassilis Poulopoulos, Chatbots for cultural venues: a topic-based approach, in press


[conference]

Antoniou A., Theodoropoulos A., Poulopoulos V., Wallace M., Triantafyllou I., Temporality in Cultural Informatics, 2nd International Conference of the ACM Greek SIGCHI Chapter, 27-28 September 2023, Athens, Greece


[journal]

Antonopoulos, S.; Rentoula, V.; Wallace, M.; Poulopoulos, V.; Lepouras, G., VaccineHero: An XR system that reduces toddler’s discomfort during vaccination, Electronics 2023, 12, 3851. https://doi.org/10.3390/electronics12183851


[journal]

Papadogiannis, I.; Poulopoulos, V.; Platis, N.; Vassilakis, C.; Lepouras, G.; Wallace, M., First Grade GPA as a Predictor of Later Academic Performance in High School, Knowledge 2023, 3, 513-524. https://doi.org/10.3390/knowledge3030033


[conference]

Demetroulis, E. A., A Methodology Aimed to Foster Collaboration Skills by using Educational Robotics, In Proceedings of the 2nd International Conference of the ACM Greek SIGCHI Chapter (pp. 1-5). https://doi.org/10.1145/3609987.3610013


[journal]

Chiotaki, D., Poulopoulos, V., & Karpouzis, K., Adaptive Game-Based Learning in Education: A Systematic Review, Frontiers in Computer Science, 5, 1062350


[conference]

Xepapadakou, A., Poulopoulos, V., Papalexiou, E., Vassilakis, C., & Vraka, V. , Implementing the infrastructure for Dimitris Papaioannou’s archive: Approaching the degrees of separation in his work., In DARIAH Annual Event 2023: Cultural Heritage Data as Humanities Research Data


[conference]

Afroditi Kamara, Vassilis Poulopoulos, Marietta Papakonstantinou, Manolis Wallace, and Manolis Mauromatis, DigiSmall: Organizing Small – Local Museums Towards a Digital Era, Learning Villages, Cultural Heritage and Rural Landscapes International Conference, April


[journal]

Seklou, K., Kokkinos, P., Poulopoulos, V., & Tselikas, N. D. , SENITY: An emulator for smart energy management of 5G-connected households, AEU-International Journal of Electronics and Communications, 154757


2022

[journal]

Manolis Wallace and Georgios Pappas, Safe university: A guide for open academic institutions through the pandemic, Clinical Microbiology and Infection, vol 28(5), pp 634-636, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cmi.2022.01.009


[journal]

Vassilis Poulopoulos and Manolis Wallace, Social Media Analytics as a tool for Cultural Spaces - The case of twitter trending topics , Big Data and Cognitive Computing. 2022; 6(2):63. https://doi.org/10.3390/bdcc6020063


[special issue]

Costas Vassilakis, George Lepouras and Manolis Wallace (editors), Digital Systems for Tourism, Digital


[journal]

Manolis Wallace, Vassilis Poulopoulos and Evi Togia, Tradition meets technology: a platform to cut the Vasilopita in the pandemic and beyond, Interdisciplinary Journal of the University of Peloponnese 6(2), pp. 34-52, 2022.


[journal]

Vassilis Poulopoulos and Manolis Wallace, Digital Technologies and the role of Data in Cultural Heritage: the Past, the Present and the Future, Big Data and Cognitive Computing, 2022, 6(3), 73; https://doi.org/10.3390/bdcc6030073


[journal]

C. Spyropoulou, M. Wallace, V. Poulopoulos , The importance of utilizing rubric assessment to assess the performance of K-12 teachers in STEAM courses, Interdisciplinary Journal of the University of Peloponnese, Vol. 6 No. 1 (2022), pp. 42-56


[journal]

Georgios Pappas and Manolis Wallace, Safe university in the Omicron era: an adaptable and adjustable protocol for the operation of universities during epidemics caused by airborne viruses, COVID. 2022, 2(8), pp.983-1013. https://doi.org/10.3390/covid2080074


[journal]

Manolis Wallace and Vassilis Poulopoulos , Pursuing Social Justice in Educational Robotics, Education Sciences, 2(8), 565. DOI: https://doi.org/10.3390/educsci12080565


[conference]

Vassilis Poulopoulos, Manolis Wallace, Panagiotis Kokkinos and Marina Lantzouni, Recommendation Systems Supporting the Educational Procedure: the Case of Grifobot, SOCIETY TRENDS 2022: International Conference on Technical Advances and Human Consequences, July 24-28, 2022, Nice, France.


[journal]

Claudia Ifrim, Bogdan Costel Mocanu, Florin Pop,Valentin Cristea, Manolis Wallace, Software architecture of data aggregation system, U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 84, Iss. 3, 2022, pp 3-14.


[conference]

Angeliki Antoniou, Stella Sylaiou, Natalia Dobrynina, Nadezhda Povroznik, Vassilis Poulopoulos and Manolis Wallace , An analysis of alternative learning modes and scenarios of use in Digital Humanities in the form of MOOCs, 9th International Euro-Mediterranean Conference (EuroMed 2022), November 7-11 2022, Limassol, Cyprus.


[conference]

Manolis Wallace, Angeliki Antoniou, Vassilis Poulopoulos, Alexandros Karantzoulis, Cettina Santagati, Raissa Garozzo, Federico Mario La Russa, Otgontsetseg Sukhbaatar, Erdenebat Ulambayar, Stella Sylaiou, Konstantinos Evangelidis, Øyvind Eide, Erdenetuul Sereeter, Odonchimeg Myagmarsuren, Marinos Ioannides, Nadezhda Povroznik and Natalia Dobrynina, ARTEST: Enhancing education programmes in Arts and Humanities via European STEM methods and tools, 9th International Euro-Mediterranean Conference (EuroMed 2022), November 7-11 2022, Limassol, Cyprus.


[conference]

A. Antoniou, S. Sylaiou, M. Wallace, K. Evaggelidis and V. Poulopoulos, The ARTEST project: the future of digital humanities teaching and learning, 17th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation & Personalization (SMAP), 2022


[journal]

M. Wallace, S. Antonopoulos and V. Poulopoulos, VACS: VAccination disComfort Scale , Clinics and Practice. 2022; 12(6):1078-1091. https://doi.org/10.3390/clinpract12060110


[journal]

Ilias Papadogiannis, Manolis Wallace, Vasileios Poulopoulos, Examining Pupils' Achievement in Primary and Secondary Schools in Greece, European Journal of Engineering and Technology Research, 2022, pp. 10–18. DOI:https://doi.org/10.24018/ejeng.2022.1.CIE.2958


[national conference]

E. Demetroulis, M. Wallace, V. Poulopoulos and A. Antoniou, Educational Robotics and Collaboration Skills: Seeking the Relationship between Tasks and Skills , Scientix Conference, September 23-25 2022, Athens, Greece


[greek conference]

Seklou, K., Kokkinos, P., Poulopoulos, V., & Tselikas, N. D., SENITY: An Emulator for Smart Energy Management of Households in a City, In 2022 Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET) (pp. 1-4). IEEE.


2021

[book chapter]

C. Ifrim, M. Wallace, V. Poulopoulos and A. Mourti, Methods and Techniques for Automatic Identification System Data Reduction, In: Pop, F., Neagu, G. (eds) Big Data Platforms and Applications. Computer Communications and Networks. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38836-2_12


[book chapter]

C. Vasilakis, V. Poulopoulos, A. Antoniou, M. Wallace, G. Lepouras and M. L. Nores, exhiSTORY: Smart self-organizing exhibits, In: Pop, F., Neagu, G. (eds) Big Data Platforms and Applications. Computer Communications and Networks. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38836-2_5


[national conference]

Αγγελική Αντωνίου, Γιώργος Λέπουρας, Κώστας Βασιλάκης, Μανόλης Γουάλλες, Νίκος Πλατής, Πολιτιστικές Τεχνολογίες: Η περίπτωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Τρίπολης, Οι Κοινωνικές Επιστήμες σήμερα. Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση, Εκδόσεις Προπομπός, 2019


[conference]

Dimitris Spiliotopoulos, Τheodoros Giannakopoulos, Costas Vassilakis, Manolis Wallace, Marina Lantzouni, Vassilis Poulopoulos, An Interface for User-centred Process and Correlation between Large Datasets, HCI International 2021 Conference (HCII2021), held virtually.


[conference]

G. Karountzou, I. Papadogiannis and M. Wallace, Achieving Intercultural Education and Language Awareness and Intercultural Communication In School of Inclusion Using ICT, IAIE 2021 Intercultural Conference, June 27-30, 2021, held online


[journal]

I. Papadogiannis, M. Wallace, V. Poulopoulos, G. Karountzou, and D. Ekonomopoulos, A First Ever Look into Greece’s Vast Educational Data: Interesting Findings and Policy Implications, Education Sciences, vol. 11, no. 9, p. 489, Sep. 2021 https://doi.org/10.3390/educsci11090489


[national conference]

Πουλόπουλος Βασίλειος, Γουάλλες Μανόλης, Αντωνίου Άντζελα, Βασιλάκης Κώστας, Παναγιωτίδη Βάγια, Ζαχαριάς Νικόλαος , Ψηφιακές εφαρμογές για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης: Η περίπτωση του ψηφιακού μουσείου Καλαμάτας, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (4th PanHellenic Conference on Digital Cultural Heritage-EuroMed 2021), 30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2021, Ελλάδα (online)


2020

[journal]

I. Papadogiannis, V. Poulopoulos and M. Wallace, A critical review of data mining for education: what has been done, what has been learnt and what remains to be seen , International Journal of Educational Research Review , 5 (4) , 353-372 . DOI: https://doi.org/10.24331/ijere.755047


[national conference]

Ηλίας Τζιώρας, Βασίλης Πουλόπουλος, Μανόλης Γουάλλες, Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η τοπική ιστορία ως εκπαιδευτικά εργαλεία, 12th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 16-18 Οκτωβρίου 2020


[book chapter]

E.A. Demetroulis and M. Wallace, Educational robotics as a tool for the development of collaboration skills, in S. Papadakis and M. Kalogiannakis (Eds) Using Educational Robotics to Facilitate Student Learning, IGI Global, 2020.


[national conference]

Γ. Καρούντζου, Μαν. Γουάλλες, Ο ρόλος της τεχνολογίας στην εξ αποστάσεως συμβουλευτική ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 12th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 16-18 Οκτωβρίου 2020


[journal]

C. Spyropoulou, M. Wallace, C. Vassilakis, V. Poulopoulos , Examining the use of STEAM Education in Preschool Education, European Journal of Engineering Research and Science. CIE (Dec. 2020). DOI:https://doi.org/10.24018/ejeng.2020.0.CIE.2309.


[journal]

E. A. Demetroulis, N. Platis, M. Wallace, A. Antoniou, V. Poulopoulos, A visual depiction of an educational robotics framework aimed to foster the development of collaboration skills, European Journal of Engineering Research and Science. CIE (Dec. 2020). DOI:https://doi.org/10.24018/ejeng.2020.0.CIE.2312.


[journal]

I. Papadogiannis, N. Platis, V. Poulopoulos, C. Vassilakis, G. Lepouras, M. Wallace, G. Karountzou , Visualizing the educational data mining literature, European Journal of Engineering Research and Science. CIE (Dec. 2020). DOI:https://doi.org/10.24018/ejeng.2020.0.CIE.2306.


[conference]

Spiliotopoulos D., Poulopoulos V., Margaris D., Makri E., Vassilakis C., MOOC Accessibility from the Educator Perspective. , In: Stephanidis C., Antona M., Gao Q., Zhou J. (eds) HCI International 2020 – Late Breaking Papers: Universal Access and Inclusive Design. HCII 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12426. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60149-2_10


[conference]

Manolis Wallace, Vassilis Poulopoulos, Zoi Papavramidou, Ilias Tzioras and John Liaperdos, ANTS: From History of Science to Future of Science, 8th International Euro-Mediterranean Conference (EuroMed), 2–5 November 2020, Online.


[conference]

Costas Vassilakis, Dimitra Maniataki, Georgios Lepouras, Angeliki Antoniou, Dimitris Spiliotopoulos, Vassilis Poulopoulos, Manolis Wallace and Dionisis Margaris, Database Knowledge Enrichment Utilizing Trending Topics from Twitter, Workshop on Business Intelligence and Social Networks (BISON2020), IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining 2020


[conference]

Anastasios Theodoropoulos, Vassilis Poulopoulos, George Lepouras, Towards a Framework for Adaptive Gameplay in Serious Games That Teach Programming: Association Between Computational Thinking and Cognitive Style, 23rd International Conference on Interactive Collaborative Learning, 2020


2019

[special issue]

M. López Nores, T. Kuflik, M. Wallace, Y. Naudet , Preface to the UMUAI special issue on personalized delivery of cultural heritage content – Perspectives on 7 years of progress in the field, User Modeling and User-Adapted Interaction 29(1), 2019, https://doi.org/10.1007/s11257-019-09230-x


[conference]

I. Tzioras and M. Wallace, Neighbourhoods and Memories of Alexandroupoli, Workshop on Cultural Informatics 2019, Larnaca, Cyprus, June 9, 2019., http://ceur-ws.org/Vol-2412/


[edited book]

A. Antoniou, M. Wallace (eds.), Cultural Informatics 2019, Proceedings of the workshp on cultural informatics research and applications: state of the art and open challenges, Larnaca, Cyprus, June 9, 2019, CEUR-WS.org, online http://ceur-ws.org/Vol-2412/


[conference]

V. Poulopoulos, A. Antoniou, M. Wallace, V. Panadiotidis and N. Zacharias, Kalamata 1821 “Roads Of Freedom”: Initial Efforts and Challenges , Workshop on Cultural Informatics 2019, Larnaca, Cyprus, June 9, 2019., http://ceur-ws.org/Vol-2412/


[conference]

C. Vassilakis, V. Poulopoulos, M. Wallace, A. Antoniou and G. Lepouras, TripMentor Project: Scope and Challenges , Workshop on Cultural Informatics 2019, Larnaca, Cyprus, June 9, 2019., http://ceur-ws.org/Vol-2412/


[conference]

V. Poulopoulos, M. Wallace, C. Vassilakis and G. Lepouras, PaloAnalytics Project Concept, Scope and Outcomes: An Opportunity for Culture , Workshop on Cultural Informatics 2019, Larnaca, Cyprus, June 9, 2019., http://ceur-ws.org/Vol-2412/


[journal]

R. A. García Vélez, M. López Nores, G. González Fernández, V.E. Robles Bykbaev, M. Wallace, J.J. Pazos Arias, A. Gil-Solla, On Data Protection Regulations, Big Data and Sledgehammers in Higher Education, Applied Sciences, 2019, 9(15), 3084.


[conference]

V. Poulopoulos, M. Wallace, I. Varlamis, G. Caridakis, P. Tsantilas, PaloAnalytics: project concept, scope and early results from the system implementation, in proceedings of the 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA2019), 15-17 July, Patras, Greece


[national conference]

Μανόλης Γουάλλες, Βασίλης Πουλόπουλος, Γιώργος Λέπουρας, Κώστας Βασιλάκης, Άγγελική Αντωνίου, Υποστήριξη μικρών μουσείων μέσω της σημασιολογικής ανάλυσης κοινωνικών δικτύων, 3ο Πανελλήνιο συνέδριο ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς (EUROMED 2019), Αθήνα, 25-27 Σεπτεμβρίου 2019


[national conference]

Μανόλης Γουάλλες, Βασίλης Πουλόπουλος, Αγγελική Αντωνίου, Γιώργος Λέπουρας, Κώστας Βασιλάκης, Βάγια Παναγιωτίδη, Νικόλαος Ζαχαριάς , Κυνήγι θησαυρού στους Δρόμους της Ελευθερίας, 3ο Πανελλήνιο συνέδριο ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς (EUROMED 2019), Αθήνα, 25-27 Σεπτεμβρίου 2019


[national conference]

Κώστας Βασιλάκης, Βασίλης Πουλόπουλος, Μανόλης Γουάλλες, Αγγελική Αντωνίου, Γιώργος Λέπουρας , TripMentor: προκλήσεις και προοπτικέςγια τον πολιτισμό και τον τουρισμό στην περιφέρεια Αττικής, 3ο Πανελλήνιο συνέδριο ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς (EUROMED 2019), Αθήνα, 25-27 Σεπτεμβρίου 2019


[national conference]

Ηλίας Τζιώρας, Μανόλης Γουάλλες, Βασίλης Πουλόπουλος, Γειτονιές και Αναμνήσεις της Αλεξανδρούπολης, 3ο Πανελλήνιο συνέδριο ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς (EUROMED 2019), Αθήνα, 25-27 Σεπτεμβρίου 2019


[national conference]

Μ. Γουάλλες, Β. Πουλόπουλος, Α. Αντωνίου, Κ. Βασιλάκης, Γ. Λέπουρας, Ι. Διακουμάκος, Β. Παναγιωτίδου, Ν. Ζαχαριάς, Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας – Οι ψηφιακές εφαρμογές διδάσκουν ιστορία, 2o Πανελλήνιο Συνέδριο: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση, Κόρινθος, 13-14 Δεκεμβρίου 2019


[conference]

C. Roussou, Z. Papavramidou, A. Antoniou, G. Lepouras, M. Wallace, An Observational Study on the Use of Comics in education, Proceedings of SMAP 2019, 9-10 June 2019, Larnaca, Cyprus


[conference]

Theodoropoulos A., Vassilakis C., Antoniou A., Wallace M., Lepouras G., ATMF: A Student-Centered Framework for the Effective Implementation of Alternative Teaching Methods for CSEd, In: Pappas I., Mikalef P., Dwivedi Y., Jaccheri L., Krogstie J., Mäntymäki M. (eds) Digital Transformation for a Sustainable Society in the 21st Century. I3E 2019. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 573. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39634-3_11


2018

[journal]

C. Vassilakis, V. Poulopoulos, A. Antoniou, M. Wallace, G. Lepouras and M. Lopez Nores, exhiSTORY: Smart Exhibits That Tell Their Own Stories, Future Generation Computer Systems, Volume 81, 2018, Pages 542-556, ISSN 0167-739X, https://doi.org/10.1016/j.future.2017.10.038


[journal]

M. Wallace, Working with the Society and for the Society: A Different Way to Run a Cultural Informatics Lab, Heritage 2018, 1, 207-219 DOI:https://doi.org/10.3390/heritage1020014 .


[conference]

M. Wallace and V. Poulopoulos, ΓΑΒLAB: The Knowledge and Uncertainty Research Laboratory at the University of Peloponnese, Workshop on Cultural Informatics 2018, Euromed Internation Conference on Digital Heritage 2018, http://ceur-ws.org/Vol-2235/


[conference]

V. Poulopoulos, C. Vassilakis, M. Wallace, A. Antoniou and G. Lepouras, The effect of social media trending topics related to cultural venues’ content, Proceedings of SMAP 2018, 6-7 September 2018, Zaragoza, Spain


[conference]

V. Poulopoulos, C. Vassilakis, A. Antoniou, M. Wallace, G. Lepouras and M. L. Nores, ExhiSTORY: IoT in the service of Cultural Heritage, Proceedings of the Global Information Infrastructure and Networking Symposium (GIIS 2018), Special Session on IoT and Cultural Heritage Protection, 2018, Thessaloniki, Greece


[conference]

V. Poulopoulos, C. Vassilakis, A. Antoniou, G. Lepouras and M. Wallace , Personality analysis of social media influencers as a tool for cultural institutions, Proceedings of EUROMED2018, October 2018, Cyprus


[journal]

V. Poulopoulos, C. Vassilakis, A. Antoniou, G. Lepouras, A. Theodoropoulos, M. Wallace, The Personality of the Influencers, the Characteristics of Qualitative Discussions and Their Analysis for Recommendations to Cultural Institutions, Heritage. 2018; 1(2):239-253


[edited book]

A. Antoniou, M. Wallace (eds.), Cultural Informatics 2018 , Proceedings of the workshp on cultural informatics research and applications: state of the art and open challenges, Nicosia, Cyprus, November 3, 2018, CEUR-WS.org, online http://ceur-ws.org/Vol-2235/


[edited book]

M. Ioannides, E.E. Fink, R. Brumana, P. Patias, A. Doulamis, J. Martins, M. Wallace, Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection, Part II (proceedings), Lecture Notes in Computer Science 11197, Springer 2018.


[edited book]

M. Ioannides, E.E. Fink, R. Brumana, P. Patias, A. Doulamis, J. Martins, M. Wallace, Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection, Part I (proceedings), Lecture Notes in Computer Science 11196, Springer 2018.


[edited book]

S., T. Kuflik, I. Lykourentzou, M. Wallace, 2nd Workshop on Mobile Access to Cultural Heritage (proceedings),


2017

[journal]

Claudia Ifrim, Xenia Koulouri, Manolis Wallace, Florin Pop, Mariana Mocanu and Valentin Cristea, Scienti fic footprints in digital libraries, Transactions on Computational Collective Intelligence, pp 91-118, vol XXVI, 2017. The final publication is available at Springer via https://doi.org/10.1007/978-3-319-59268-8_5


[conference]

M. Theodorakopoulos, N. Papageorgopoulos, A. Mourti, A. Antoniou, M. Wallace, G. Lepouras, C. Vassilakis, N. Platis, Personalized Augmented Reality Experiences in Museums using Google Cardboards, 12th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization (SMAP 2017), July 9-10, 2017, Bratislava, Slovakia. The final publication is available in IEEEXplore at https://doi.org/10.1109/SMAP.2017.8022676


[conference]

I. Bourlakos, M. Wallace, A. Antoniou, C. Vassilakis, G. Lepouras and A.V. Karapanagiotou, Formalization and visualization of the narrative for museum guides, 3rd International KEYSTONE Conference (IKC 2017), Gdańsk, Poland, 11-12 September 2017. The final publication will be available at Springer.


[conference]

C. Ifrim, I. Iuga, F. Pop, M. Wallace and V. Poulopoulos, Data Reduction Techniques applied on Automatic Identification System Data, 3rd International KEYSTONE Conference (IKC 2017), Gdańsk, Poland, 11-12 September 2017. The final publication will be available at Springer.


[journal]

Costas Vassilakis, Angeliki Antoniou, George Lepouras, Vassilis Poulopoulos, Manolis Wallace, Stavroula Bampatzia and Ioannis Bourlakos, Stimulation of Reflection and Discussion in Museum Visits through the Use of Social Media, Social Network Analysis and Mining, 7:40, December 2017. The final publication is available at Springer via https://doi.org/10.1007/s13278-017-0460-3


[special issue]

I. Anagnostopoulos, M. Wallace and S. Zeadally, Introduction to the topical issue on Semantic Social Networks and Media Applications, Social Network Analysis and Mining, 7(1), 53:1-53:2, 2017.


[national conference]

Α. Αντωνίου, Κ. Βασιλάκης, Μ. Γουάλλες, Γ. Λέπουρας, Β. Πουλόπουλος, Εμπειρίες από την ανάπτυξη θεματικών διαδρομών σε τρια Ελληνικά μουσεία, 2ο πανελλήνιο συνέδριο ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς (EUROMED), Βόλος, 1-3 Δεκεμβρίου 2017


2016

[national conference]

Α. Θεοδωρόπουλος, Θ. Τριάντος και Μ. Γουάλλες, Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Υπηρεσία της Σχολικής Εκπαίδευσης, Πρακτικά Εργασιών 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Ναύπλιο 15-17 Απριλίου 2016


[national conference]

Ν. Πασχάλης, Φ. Παππάς και Μ. Γουάλλες, Το Φοιτητικό Παράρτημα της IEEE στην Υπηρεσία των Μαθητών, Πρακτικά Εργασιών 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Ναύπλιο 15-17 Απριλίου 2016


[conference]

S. Bampatzia, O.G. Bravo-Quezada, A. Antoniou, M. Lopez Nores, M. Wallace, G. Lepouras and C. Vasilakis, The use of semantics in the CrossCult H2020 project, 2nd International KEYSTONE Conference (IKC 2016), Cluj-Napoca Romania, 8-9 September 2016. The final publication is available at Springer at https://doi.org/10.1007/978-3-319-53640-8_17


[conference]

X. Koulouri, C. Ifrim, M. Wallace and F. Pop, Making sense of citations, 2nd International KEYSTONE Conference (IKC 2016), Cluj-Napoca Romania, 8-9 September 2016. The final publication will soon be available at Springer.


[conference]

S. Bampatzia, A. Antoniou, M. Wallace, G. Lepouras and C. Vasilakis, Using Social media to stimulate history reflection in cultural heritage, 11th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization (SMAP 2016), October 20-21, 2016, Thessaloniki, Greece. The final publication is available in IEEEXplore at https://doi.org/10.1109/SMAP.2016.7753390


[conference]

C. Vasilakis, A. Antoniou, G. Lepouras, M. Wallace, I. Lykourentzou, Y. Naudet, Interconnecting Objects, Visitors, Sites and (Hi)Stories across Cultural and Historical Concepts: the CrossCult project, 6th International Euro-Mediterranean Conference (EuroMed 2016), October 31st-November 5th, 2016, Nicosia, Cyprus. The final publication is available at Springer via http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-48496-9_39


[conference]

S. Bampatzia, I. Bourlakos, A. Antoniou, C. Vassilakis, G. Lepouras, M. Wallace, Serious games: Valuable tools for cultural heritage, Games and Learning Alliance Conference (GALA 2016), Dec 5-8, 2016, Utrecht, The Netherlands. The final publication is available at Springer via http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-50182-6_30


2015

[conference]

M. Wallace and Th. Triantos, Visualization of Uncertain Information in Tag Clouds, Presented at the 1st International Keystone Conference, Coimbra, Portugal, September 8-9, 2015


[conference]

N. Platis, M. Wallace and Th. Triantos, Visualization of Uncertainty in Tag Clouds, J. Cardoso, G.J. Houben, F. Guerra, A.M. Pinto, Y. Velegrakis (Eds), Proceedings of the 1st KEYSTONE Conference, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2015. The final publication is available at Springer via https://doi.org/10.1007/978-3-319-27932-9_11


[conference]

P. Alexopoulos and M. Wallace, Creating Domain-Specific Semantic Lexicons for Aspect-Based Sentiment Analysis, Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, pp. 7-12, November 5-6, 2015, Trento, Italy. The final publication is available in IEEEXplore at https://doi.org/10.1109/SMAP.2015.7370083


[conference]

M. Wallace and N. Platis, The uncertain tag cloud, Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, pp. 71-75, November 5-6, 2015, Trento, Italy. The final publication is available in IEEEXplore at https://doi.org/10.1109/SMAP.2015.7370094


[special issue]

S. Laborie, Ph. Mylonas, Ph. Roose and M. Wallace, Social Media and Networks for Multimedia Content Management - Part 1 , International Journal of Virtual Communities and Social Networking, volume 7, issue 2, 2015


[special issue]

S. Laborie, Ph. Mylonas, Ph. Roose and M. Wallace, Social Media and Networks for Multimedia Content Management - Part 2 , International Journal of Virtual Communities and Social Networking, volume 7, issue 3, 2015


[edited book]

Y. Velegrakis, M. Wallace (Eds), Semantic and Social Media Adaptation and Personalization (proceedings), ISBN: 978-1-5090-0242-9, 2015


2014

[conference]

P. Alexopoulos, A. Walker, J.M. Gomez-Perez, M. Wallace, Towards Ontology-Based Question Answering in Vague Domains, Proceedings of the 9th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, Corfu, Greece, 2014. The final publication is available in IEEEXplore at https://doi.org/10.1109/SMAP.2014.33


[conference]

M. Wallace, Extracting and visualizing research impact semantics, Proceedings of the 9th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, Corfu, Greece, 2014. The final publication is available in IEEEXplore at https://doi.org/10.1109/SMAP.2014.14


2013

[conference]

K. Konstanteli, A. Voulodimos, K. Psychas, D. Nicolopoulos, A. Andreadis, S. Crowle, D. Osbourne, A. Yannopoulos, M. Wallace and T.A. Varvarigou, A social-aware multimedia system for interactive cultural and educational experiences, Proceedings of the international conference on Advances in Social Network Analysis and Mining, pp. 862-869, 2013


[conference]

M. Lopez Nores, Y. Blanco-Fernandez, J.J. Pazos Arias, A. Gil-Solla, J. Garcia Duque, M. Ramos Cabrer and M. Wallace, REENACT: Learning about Historical Battles and Wars through Augmented Reality and Role Playing - An EXPERIMEDIA Experiment, Proceedings of the 7th International Conference on Computer Supported Education, pp. 160-165, 2013


[conference]

P. Alexopoulos and M. Wallace, Towards Learning Personalized Semantic Relevance Paths in Dialogue Systems, Proceedings of the Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, pp. 61-66, 2013


[conference]

K. Konstanteli, A. Voulodimos, K. Psychas, D. Nicolopoulos, A. Andreadis, S. Crowle, D. Salama Osborne, M. Wallace, A. Yannopoulos and T.A. Varvarigou, Leveraging Social Media and Multimedia Services for QoE Enhancement in Cultural Industries, Proceedings of the Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, pp. 103-108, 2013


2012

[journal]

P. Alexopoulos, M. Wallace, K. Kafentzis, D. Askounis, IKARUS-Onto: A Methodology to Develop Fuzzy Ontologies from Crisp Ones, Knowledge and Information Systems, vol 32(3), pp. 667-695, 2012 [3 known citations]


[conference]

Wallace M., P. Alexopoulos, Mylonas P., Identifying Conceptual Layers in the Ontology Development Process, Proceedings of the 7th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 2012), Lamia, Greece, May 28-31, 2012


[conference]

P. Alexopoulos and M. Wallace, Improving Automatic Semantic Tag Recommendation through Fuzzy Ontologies, Proceedings of the 7th International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization, Luxembourg, 2012


2011

[conference]

M. Wallace, P. Alexopoulos, I. Papafragkos, C. Vassilakis, Supporting User Roles in Ontology Fuzzification, Proceedings of the 6th International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization, Vigo, Spain, 2011


[conference]

P. Alexopoulos, J. Pavlopoulos, M. Wallace, K. Kafentzis, Exploiting Ontological Relations for Automatic Semantic Tag Recommendation, 7th International Conference on Semantic Systems (I-SEMANTICS), Graz, Austria, September 7-9, 2011 [3 known citations]


2010

[journal]

G. Caridakis, K. Karpouzis, M. Wallace, L. Kessous, N. Amir, Multimodal user's affective state analysis in naturalistic interaction, Journal of Multimodal User Interfaces 3(1-2), pp. 49-66, 2010 [15 known citations]


[journal]

P. Alexopoulos, M. Wallace, K. Kafentzis, and D. Askounis, Utilizing Imprecise Knowledge in Ontology-based CBR Systems by Means of Fuzzy Algebra, International Journal of Fuzzy Systems 12(1), pp 1-14, 2010 [2 known citations]


[book chapter]

P. Alexopoulos, M. Wallace,K. Kafentzis, Ch. Zoumas, D. Askounis, Semantic-Enabled Information Access: An Application in the Electricity Market Domain, M. Wallace, Ph. Mylonas, I. Anagnostopoulos, M. Bielikova (Eds), Semantics in Adaptive and Personalised Services: Methods, Tools and Applications, Springer, 2010


[conference]

P. Alexopoulos, M. Wallace, K. Kafentzis and D. Askounis, Towards a Methodology for the Engineering of Fuzzy Ontologies, Proceedings of the 7th Extended Semantic Web Conference (ESCW 2010), Heraklion, Greece, 30 May - June 3


[conference]

Alexopoulos P., M. Wallace, K. Kafentzis, D. Askounis, A Semantic Architecture for Knowledge Intensive CBR through Fuzzy Ontologies, 15th UK Workshop on Case Based Reasoning, Cambridge, UK, December 14th 2010


[edited book]

M. Wallace, Ph. Mylonas, I. Anagnostopoulos, M. Bielikova (Eds), Semantics in Adaptive and Personalised Services: Methods, Tools and Applications, Studies in Computational Intelligence Series, Springer, 2010


2009

[special issue]

M. Angelides, P. Mylonas, M. Wallace (eds.), Semantic Media Adaptation and Personalisation, Multimedia Tools and Applications, vol 41(3), 2009 [1 known citations]


[edited book]

M. Angelides, P. Mylonas, M. Wallace(Eds.), Advances in Semantic Media Adaptation and Personalization, Volume 2, CRC Press, 2009 [3 known citations]


[journal]

M. Wallace, Ontologies and Soft Computing in Flexible Querying, Control and Cybernetics, Vol 2, 2009 [1 known citations]


[conference]

P. Alexopoulos, M. Wallace, K. Kafentzis, A. Thomopoulos, A Fuzzy Knowledge-based Decision Support System for Tender Call Evaluation, Proceedings of the 5th IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations, AIAI 2009


[conference]

P. Alexopoulos, M. Wallace, K. Kafentzis, D. Askounis, Towards Effective Knowledge Management Through Fuzzy Semantics, The Third International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology 2009, Cannes, France, August 23-29


[edited book]

P. Mylonas, M. Wallace, I. Anagnostopoulos (Eds.), Semantic Media Adaptation and Personalization (proceedings), IEEE Computer Society, 2009


2008

[journal]

Ph. Mylonas, Th. Athanasiadis, M. Wallace, Y. Avrithis and S. Kollias, Semantic Representation of Multimedia Content - Knowledge Representation and Semantic Indexing, Multimedia Tools and Applications, Springer, Vol. 39, Num. 3, pp. 293-327, 2008 [9 known citations]


[journal]

P. Alexopoulos, M. Wallace, A negotiation strategy for the Temporal Resource Reallocation Problem in multi-agent systems, International Journal of Internet Protocol Technology, Vol. 3, No. 3, pp. 194-202, 2008


[edited book]

M. Wallace, M. Angelides, P. Mylonas(Eds.), Advances in Semantic Media Adaptation and Personalization, Springer Verlag Studies in Computational Intelligence, Vol. 93, ISBN 978-3-540-76359-8, February 2008 [1 known citations]


[edited book]

P. Mylonas, M. Wallace, M. Angelides (Eds.), Semantic Media Adaptation and Personalization (proceedings), IEEE Computer Society, 2008


[special issue]

P. Mylonas, Hermann Hellwagner, Pablo Castells, M. Wallace (Eds.), Multimedia Semantics, Adaptation & Personalization, Signal, Image and Video Processing, Volume 2, Number 4, 2008


[conference]

P. Alexopoulos, M. Wallace, K. Kafentzis, A. Michalas, A Fuzzy Ontology Framework for Customized Assessment of Semantic Similarity, Proceedings of the 3rd International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization, Prague, 2008


[book chapter]

R. Cowie, E. Douglas-Cowie, K. Karpouzis, G. Caridakis, M. Wallace, S. Kollias, Recognition of Emotional States in Natural Human-Computer Interaction, in D. Tzovaras (ed.) Multimodal User Interfaces, pp. 119-153, Springer Berlin Heidelberg, 2008 [14 known citations]


2007

[edited book]

I. Maglogiannis, K. Karpouzis, J. Soldatos, M. Wallace M. (Eds.), Emerging Artificial Intelligence Applications in Computer Engineering, IOS Press, 2007 [7 known citations]


[edited book]

P. Mylonas, M. Wallace, M. Angelides (Eds.), Semantic Media Adaptation and Personalization (proceedings), IEEE Computer Society, 2007


[special issue]

I. Maglogiannis, M. Wallace, K. Karpouzis (Eds.), Image, Signal and Distributed Data Processing for Networked eHealth Applications, IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, Volume 26, Issue 5, 2007 [6 known citations]


[special issue]

M. Angelides, P. Mylonas, M. Wallace (Eds.), Semantic Media Adaptation and Personalization, ACM/Springer Multimedia Systems Magazine, Volume 13, Number 2 / August, 2007


[book chapter]

K. Kafentzis, M. Wallace, P. Georgolios, P. Alexopoulos, G. Mentzas, Semantics Enabled Problem Based Brokering of Organizational Knowledge, I. Maglogiannis, K. Karpouzis, J. Soldatos, M. Wallace M. (Eds.), Emerging Artificial Intelligence Applications in Computer Engineering, IOS Press, 2007


[journal]

M. Wallace, S. Kollias, Two Algorithms For Fast Incremental Transitive Closure Of Sparse Fuzzy Binary Relations, International Journal of Computational Methods, Vol 4, No 1, pp. 1-13, 2007 [4 known citations]


[conference]

I. Anagnostopoulos, Ch. Anagnostopoulos and M. Wallace, Monitoring the Internet evolution adaptation in heavily-visited search services, IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 2007


[conference]

A. Giouris and M. Wallace, Graph Based Workflow Validation, 4th IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations (AIAI), Athens, Greece, September 2007 [1 known citations]


2006

[journal]

M. Wallace, Th. Athanasiadis, Y. Avrithis, A. Delopoulos, and S. Kollias, Integrating Multimedia Archives: The Architecture and the Content Layer, IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics, Part A: Systems and Humans, Volume 36, Issue 1, Jan. 2006 Page(s):34 - 52 [2 known citations]


[journal]

M. Wallace, S. Ioannou, K. Karpouzis, S. Kollias, Possibilistic Rule Evaluation: A case study in facial expression analysis, International Journal of Fuzzy Systems, Vol 8(4), pp. 219-223, December 2006 [1 known citations]


[journal]

Th. Athanasiadis, M. Wallace, K. Karpouzis, S. Kollias, Utilization of evidence theory in the detection of salient regions in succesive CT images, Oncology Reports, Vol. 15, pp. 1071-1076, May 2006 [4 known citations]


[journal]

M. Wallace, Y. Avrithis and S. Kollias, Computationally efficient sup-t transitive closure for sparse fuzzy binary relations, Fuzzy Sets and Systems 157(3), pp. 341-372, 2006 [15 known citations]


[journal]

M. Wallace, S. Ioannou, A. Raouzaiou, K. Karpouzis, S. Kollias, Dealing with Feature Uncertainty in Facial Expression Recognition Using Possibilistic Fuzzy Rule Evaluation, International Journal of Intelligent Systems Technologies and Applications, Volume 1, Number 3-4 / 2006 [3 known citations]


[book]

I. Maglogiannis, K. Karpouzis, M. Wallace, Image And Signal Processing for Networked eHealth Applications, Morgan & Claypool Publishers, 2006 [7 known citations]


[edited book]

P. Mylonas, M. Wallace, M. Angelides (Eds.), Semantic Media Adaptation and Personalization (proceedings), IEEE Computer Society, 2006


[special issue]

M. Wallace, S. Kollias (Eds.), Intelligent Image and Video Processing and Applications: The Role of Uncertainty, International Journal of Intelligent Systems Technologies and Applications, Volume 1, Number 3-4 / 2006


[book chapter]

M. Wallace, Ph. Mylonas, G. Akrivas, Y. Avrithis and S. Kollias, Automatic thematic categorization of multimedia documents using ontological information and fuzzy algebra, in Ma, Z. (Ed.) Soft Computing in Ontologies and Semantic Web, Springer, Studies in Fuzziness and Soft Computing, vol 204, 2006 [3 known citations]


[book chapter]

M. Wallace, Y. Avrithis and S. Kollias, Multimedia Archives and Mediators, Encyclopedia of Multimedia, B. Furht (Editor), Springer, 2006


[conference]

S. Ioannou, M. Wallace and S. Kollias, Intelligent Facial Analysis and Expression Recognition, International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Vancouver, Canada, July 2006 [1 known citations]


[conference]

Ph. Mylonas and M. Wallace, Using ontologies and fuzzy relations in multimedia personalization, 1st International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization , Athens, Greece, 4-5 December 2006 [7 known citations]


2005

[journal]

M. Wallace, N. Tsapatsoulis, S. Kollias, Intelligent Initialization of Resource Allocating RBF Networks, Neural Networks 18 (2), pp. 117-122, 2005 [27 known citations]


[book chapter]

M. Wallace, Y. Avrithis, G. Stamou, S. Kollias, Knowledge-based Multimedia Content Indexing and Retrieval, Stamou G., Kollias S. (Editors), Multimedia Content and Semantic Web: Methods, Standards and Tools, Wiley, 2006 [7 known citations]


[conference]

M. Wallace, N. Tsapatsoulis, Combining GAs and RBF Neural Networks for Fuzzy Rule Extraction from Numerical Data, International Conference on Artificial Neural Networks, Warsaw Poland, September 2005


[conference]

M. Falelakis, C. Diou, M. Wallace, A. Delopoulos, Minimizing Uncertainty in Semantic Identification when Computing Resources are Limited, International Conference on Artificial Neural Networks, Warsaw Poland, September 2005


[conference]

M. Wallace and S. Kollias, Possibilistic Evaluation of Extended Fuzzy Rules in the Presence of Uncertainty, FUZZ-IEEE 2005, May 22-25, Reno, Nevada, USA


[conference]

R. Cowie, E. Douglas-Cowie, J. Taylor, S. Ioannou, M. Wallace, S. Kollias, An Intelligent System for Facial Emotion Recognition, IEEE International Conference on Multimedia & Expo, July 6-8, 2005, Amsterdam, The Netherlands [17 known citations]


[conference]

S. Ioannou, M. Wallace, K. Karpouzis, A. Raouzaiou and S. Kollias, Confidence-Based Fusion of Multiple Feature Cues for Facial Expression Recognition, FUZZ-IEEE 2005, May 22-25, Reno, Nevada, USA [5 known citations]


[conference]

S. Ioannou, M. Wallace, K. Karpouzis, A. Raouzaiou and S. Kollias, Combination of Multiple Extraction Algorithms in the Detection of Facial Features, Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Genova, Italy, September 2005 [5 known citations]


[conference]

S. Ioannou, M. Wallace, K. Karpouzis and S. Kollias, A Robust Scheme for Facial Analysis and Expression Recognition, Measuring Behavior 2005, 5th International Conference on Methods and Techniques in Behavioral Research, Wageningen, The Netherlands, 30 August - 2 September 2005


[conference]

H. Stefanou, S. Kakouros, D. Cavouras, M.Wallace, Wavelet-based Mammographic Enhancement, Proceedings of the Fifth International Network Conference (INC), Samos, Greece, July 2005 [1 known citations]


[phd thesis]

M. Wallace, Intelligent knowledge-based systems in uncertain environments, Ph.D. Thesis, School of Electrical and Computer Engineering, National Technical University of Athens, 2005 [1 known citations]


2004

[journal]

M. Wallace, K. Karpouzis, M. Stefanou, I. Maglogiannis, S. Kollias, Electronic Roads in Historical Documents: a Student Oriented Approach, Education and Information Technologies 9(3), pp. 271-289, 2004 [5 known citations]


[journal]

M. Wallace, I. Maglogiannis, K. Karpouzis, G. Kormentzas, S. Kollias, Intelligent One-Stop-Shop Travel Recommendations Using an Adaptive Neural Network and Clustering of History, Information Technology & Tourism 6 (3), pp. 181-193, 2004 [31 known citations]


[conference]

G. Andreou, P. Mylonas, M. Wallace, S. Kollias, Offering Access to Personalized Interactive Video, Proceedings of the International Conference on Mathematical Methods and Computational Techniques in Electrical Engineering, Vouliagmeni, Athens, December 2004


[conference]

M. Wallace, A. Raouzaiou, N. Tsapatsoulis, S. Kollias, Facial Expression Classification Based on MPEG-4 FAPs: The Use of Evidence and Prior Knowledge for Uncertainty Removal, Proceedings of the IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Budapest, Hungary, July 2004 [10 known citations]


[conference]

M. Wallace, H. Stefanou, S. Kollias, Iterated Function Systems as Human Perceivable Spectral Tests of Randomness, Proceedings of the International Conference on Non-Linear Analysis, Non-Linear Systems and Chaos (NOLASC), Athens, Greece, December 2004


[conference]

M. Wallace, K. Karpouzis, Personalized Content Browsing Based on Notions of Context, Proceedings of the International Conference on Multi-platform e-Publishing, Athens, Greece, November 2004 [1 known citations]


[conference]

M. Wallace, P. Mylonas, S. Kollias, Automatic Extraction of Semantic Preferences from Multimedia Documents, Proceedings of 5th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services, Lisboa, Portugal, April 2004 [1 known citations]


[conference]

M. Wallace, S. Kollias, Computationally Efficient Incremental Transitive Closure of Sparse Fuzzy Binary Relations, Proceedings of the IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Budapest, Hungary, July 2004 [6 known citations]


[conference]

M. Wallace, S. Kollias, Robust, Generalized, Quick and Efficient Agglomerative Clustering, Proceedings of 6th International Conference on Enterprise Information Systems, Porto, Portugal, April 2004 [7 known citations]


[conference]

M. Wallace, T. Athanasiadis, Y. Avrithis, Knowledge Assisted Analysis & Categorization for Semantic Video Retrieval, Proc. of International Conference for Image and Video Retrieval (CIVR '04), Dublin, Ireland, July 21-23, 2004


[conference]

M. Wallace, T. Athanasiadis, Y. Avrithis, G. Stamou, S. Kollias, A mediator system for hetero-lingual audiovisual content, Proceedings of the International Conference on Multi-platform e-Publishing, Athens, Greece, November 2004


[conference]

M. Wallace, Y. Avrithis, Fuzzy Relational Knowledge Representation and Context in the Service of Semantic Information Retrieval, Proceedings of the IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Budapest, Hungary, July 2004 [10 known citations]


[conference]

P. Mylonas, M. Wallace, S. Kollias, Using k-nearest neighbor and feature selection as an improvement to hierarchical clustering, Proceedings of 3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence, Samos, Greece, May 2004 [3 known citations]


2003

[journal]

Y. Avrithis, G. Stamou, M. Wallace, F. Marques, P. Salembier, X. Giro, W. Haas, H. Vallant, M. Zufferey, Unified Access to Heterogeneous Audiovisual Archives, Journal of Universal Computer Science 9(6), pp. 510-519, 2003 [2 known citations]


[conference]

M. Wallace, G. Akrivas, P. Mylonas, Y. Avrithis, S. Kollias, Using context and fuzzy relations to interpret multimedia content, Proceedings of the Third International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI), IRISA, Rennes, France, September 2003 [6 known citations]


[journal]

M. Wallace, K. Karpouzis, G. Stamou, G. Moschovitis, S. Kollias, C. Schizas, The Electronic Road: Personalised Content Browsing, IEEE Multimedia 10(4), pp. 49-59, 2003 [17 known citations]


[conference]

M. Wallace, G. Akrivas, G. Stamou, Automatic Thematic Categorization of Documents Using a Fuzzy Taxonomy and Fuzzy Hierarchical Clustering, Proceedings of the IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2003), St. Liouis, MO, USA, May 2003 [4 known citations]


[conference]

M. Wallace, M. Stefanou, K. Karpouzis, S. Kollias, Towards supporting the teaching of history using an intelligent information system that relies on the electronic road metaphor, Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), Athens, Greece, July 2003 [2 known citations]


[conference]

M. Wallace, P. Mylonas, S. Kollias, Detecting and Verifying Dissimilar Patterns in Unlabelled Data, 8th Online World Conference on Soft Computing in Industrial Applications (WSC8), September - October 2003


[conference]

M. Wallace, S. Kollias, Soft Attribute Selection for Hierarchical Clustering in High Dimensions, Proceedings of the International Fuzzy Systems Association World Congress(IFSA), Istanbul, Turkey, June - July 2003 [1 known citations]


[conference]

N. Tsapatsoulis, M. Wallace, S. Kasderidis, Improving the Performance of Resource Allocation Networks through Hierarchical Clustering of High - Dimensional Data, Proceedings of the International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN), Istanbul, Turkey, June 2003 [1 known citations]


[conference]

Y. Avrithis, G. Stamou, M. Wallace, F. Marques, P. Salembier, X. Giro, Haas W., H. Vallant, M. Zufferey, Unified Access to Heterogeneous Audiovisual Archives , Proceedings of the 3rd International Conference on Knowledge Management (I-KNOW), Graz, Austria, July 2003


2002

[conference]

M. Wallace, G. Stamou, Towards a Context Aware Mining of User Interests for Consumption of Multimedia Documents, Proceedings of the IEEE International Conference on Multimedia (ICME), Lausanne, Switzerland, August 2002 [21 known citations]


[conference]

G. Akrivas, M. Wallace, G. Andreou, G. Stamou, S. Kollias, Context - Sensitive Semantic Query Expansion, Proceedings of the IEEE International Conference on Artificial Intelligence Systems (ICAIS), Divnomorskoe, Russia, September 2002 [49 known citations]


[conference]

G. Akrivas, M. Wallace, G. Stamou, S. Kollias, Context - Sensitive Query Expansion Based on Fuzzy Clustering of Index Terms , Proceedings of Flexible Query Answering Systems 2002, Copenhagen, Denmark, October 27-29, 2002 [6 known citations]


[conference]

M. Wallace, G. Akrivas, G. Stamou, S. Kollias,, Representation of user preferences and adaptation to context in multimedia content-based retrieval, Proceedings of the Workshop on Multimedia Semantics, SOFSEM 2002: Theory and Practice of Informatics, Milovy, Czech Republic, November 22-29, 2002 [5 known citations]