Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Θέματα πτυχιακών - Άνοιξη 2024


Τα θέματα πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο του 2024 που παρουσιάστηκαν στο 12ο Open Day ακολουθούν. Εάν σας ενδιαφέρουν κάποια από αυτά, θα είναι χρήσιμο να έρθετε σε επικοινωνία με τους αντίστοιχους επιβλέποντες Καθηγητές και Ερευνητές για την παροχή περισσότερων πληροφοριών. Όλα τα ακόλουθα θέματα είναι υποψήφια για το βραβείο καλύτερης πτυχιακής εργασίας.

Αναπληρωτής Καθηγητής Μανόλης Γουάλλες

wallace@uop.gr
Νίκος Ζαχαριάς
Συλλογή υλικού σχετικά με τη βιογραφία και το έργο του Καθηγητή Νίκου Ζαχαριά. Παρουσίαση σε διαδραστικό περιβάλλον.
Σπουδές στη Μογγολία
Σύγκριση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μογγολίας και Ελλάδας με βάση την προσωπική εμπειρία σας. Συνδυάζεται με ταξίδι.
Ζωή στη Μογγολία
Σύγκριση καθημερινότητας Μογγολίας και Ελλάδας με βάση την προσωπική εμπειρία σας. Συνδυάζεται με ταξίδι.
Ταξίδι στη Μογγολία
Ταξιδιωτικός οδηγός για τη Μογγολίαμε βάση την προσωπική εμπειρία σας. Συνδυάζεται με ταξίδι.
Ιστοχώρος ΓΑΒ LAB
Νέος ιστοχώρος για το Εργαστήριο, responsive, ανάλογος άλλων ερευνητικών ομάδων, ενημερωμένος και διαχειρίσιμος.
Εκπαιδευτική ρομποτική (1)
Οδηγός για εκπαιδευτικούς. Επιλογές εξοπλισμού, εκπαιδευτικό υλικό και υλικό αυτοεκπαίδευσης, κοινότητες υποστήριξης.
Εκπαιδευτική ρομποτική (2)
Βοήθεια για εκπαιδευτικούς. Ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού, με προσαρμογή σε νηπιαγωγείο, πρώτες τάξεις δημοτικού και μεγαλύτερες τάξεις δημοτικού.
Λευκό θέμα
Δική σας πρόταση που συνδυάζεται με τα ενδιαφέροντά σας και θα σας βοηθήσει να πετύχετε τους μελλοντικούς σας στόχους.

Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλης Πουλόπουλος

vacilos@uop.gr
Χρήση Raspberry για αναγνώριση προσώπων
Αναγνώριση προσώπου και εγγύτητας στην κάμερα και ενέργειες σύμφωνα με τις μετρήσεις.
Χρήση Raspberry για αναγνώριση κίνησης χεριών
Αναγνώριση κίνησης χεριών για να παίξεις παιχνίδι (π.χ. Yes or no game)
Δημιουργία εφαρμογής «Κρυπτόλεξο»
Θα υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού διαφορετικών λέξεων προς αναζήτηςη
Μάθε τα παιδιά να φτιάχνουν παιχνίδια!
Δημιουργία Tutorial (ελληνικά) για οποιαδήποτε πλατφόρμα (π.χ. buildbox) ώστε να μπορεί κάποιο παιδί να φτιάξει εύκολα ένα παιχνίδι για κινητό τηλέφωνο
Γριφομπότ v2
Ξαναφτιάξτε το Γριφομπότ
Δημιουργία «Βάσεων Δεδομένων» στον Πολιτισμό (1)
Δημιουργία ΒΔ για την αποθήκευση στοιχείων που σχετίζονται με μετρήσεις φθοράς σε μνημεία πολιτισμού
Δημιουργία «Βάσεων Δεδομένων» στον Πολιτισμό (2)
Δημιουργία ΒΔ για την αποθήκευση στοιχείων που σχετίζονται με αναλύσεις χημικών στοιχείων σε αντικείμενα πολιτισμού
Βάση Δεδομένων Πειραμάτων και Παιχνιδιών Φυσικών Επιστημών
Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων στην οποία θα καταγραφούν πειράματα φυσικής, χημείας και βιολογίας από διάφορα θεματικά πεδία της κάθε επιστήμης, τα οποία θα απευθύνονται σε παιδιά/μαθητές διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων.
Save the Patient!
Δημιουργία «παιχνιδιού» σύμφωνα με το οποίο κανείς θα μπορεί να δει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για να πραγματοποιήσει τη διαδικασία «basic life support».
Λευκό θέμα
Δική σας πρόταση που συνδυάζεται με τα ενδιαφέροντά σας και θα σας βοηθήσει να πετύχετε τους μελλοντικούς σας στόχους.

Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Κόκκινος

p.kokkinos@uop.gr
Δημιουργία αντιγράφων με χρήση τεχνολογιών 3D printing, laser engraving, CNC cutting
Στα πλαίσια της πτυχιακής θα εξεταστούν τεχνολογίες 3D printing, laser engraving, CNC cutting και άλλες, με σκοπό τη δημιουργία αντιγράφων μεγάλης και μικρής κλίμακας. Σχετικές διαδικασίες θα αξιολογηθούν και πειραματικά.

Έμπειρος Eρευνητής Γιώργος Παππάς

gpele@otenet.gr
Επιδημιολογικό μοντέλο
Προγνωστικό μοντέλο με παραμέτρους αλλαγή θερμοκρασίας σε βάθος 25ετίας και πιθανολογούμενη ανάδυση τροπικών λοιμώξεων.

Μεταδιδακτορικός Eρευνητής Ηλίας Παπαδόγιαννης

i.papadogiannis@uop.gr
Οπτικοποίηση δεδομένων εκπαίδευσης
Επεξεργασία και οπτικοποίηση δεδομένων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Καθηγητής Χρήστος Τρυφωνόπουλος

trifon@uop.gr
Παιχνίδι επίδειξης νευρωνικών δικτύων
Κατασκευή διαδραστικού παιχνιδιού δύο διαστάσεων για την επεξήγηση σε παιδιά της δευτεροβάθμιας βασικών εννοιών των νευρωνικών δικτύων.
Οπτική αναγνώριση κειμένων με Τεχνητή Νοημοσύνη
Χρήση/σύγκριση υπαρχόντων αλγορίθμων οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) σε χειρόγραφα του προηγούμενου αιώνα.