Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

New publications


Congratulations to Philippos Pappas, BSc student, for his first publication! And congratulations to Thanos Triantos, MSc student, for his third publication!


More information on the two papers, which will be presented at the 10th National Congress of Informatics Teachers (10o Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής) is available here and here, respectively.