Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Το Φοιτητικό Παράρτημα της IEEE στην Υπηρεσία των Μαθητών

[national conference]


Full reference

Ν. Πασχάλης, Φ. Παππάς και Μ. Γουάλλες, Το Φοιτητικό Παράρτημα της IEEE στην Υπηρεσία των Μαθητών, Πρακτικά Εργασιών 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Ναύπλιο 15-17 Απριλίου 2016


Abstract

To Φοιτητικό Παράρτημα της IEEE του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι μια ένωση φοιτητών με αγάπη στην τεχνολογία και την πληροφορική που σκοπό έχει την προσφορά στους άλλους και κυρίως στους νεότερους. Το παράρτημα συμμετέχει σε σειρά δράσεων με αποδέκτες τους μαθητές. Οι έως τώρα εντυπώσεις, από όλους τους εμπλεκόμενους, είναι ιδιαίτερα θετικές, και γι’ αυτό τα μέλη του παραρτήματος προσκαλούν εκπαιδευτικούς και μαθητές να έρχονται σε επαφή μαζί τους για τη διοργάνωση νέων δράσεων.


Download

Click here to access the paper.