Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Υπηρεσία της Σχολικής Εκπαίδευσης

[national conference]


Full reference

Α. Θεοδωρόπουλος, Θ. Τριάντος και Μ. Γουάλλες, Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Υπηρεσία της Σχολικής Εκπαίδευσης, Πρακτικά Εργασιών 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Ναύπλιο 15-17 Απριλίου 2016


Abstract

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεν περιορίζεται μόνο στον ερευνητικό του ρόλο και στην εκπαίδευση των φοιτητών, αλλά, ως μόνο πανεπιστημιακό τμήμα της πληροφορικής στην περιφέρεια Πελοποννήσου, έχει επίσης σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη διάδοση της πληροφορικής και αξιοποίησης των ευκαιριών που αυτή προσφέρει. Έτσι, το Τμήμα, τα εργαστήρια και τα μέλη του ενδιαφέρονται ενεργά τόσο για την ίδια την εισαγωγή στην πληροφορική που γίνεται σε προηγούμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες όσο και για την αξιοποίηση της πληροφορικής για την εκπαίδευση σε κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο. Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα προσκαλεί κάθε εκπαιδευτικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βλέπει μια ενδεχόμενη συνεργασία ως εν δυνάμει εκπαιδευτικό εργαλείο.


Download

Click here to access the paper.