Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Thesis topics - Fall 2021


Τα προτεινόμενα θέματα πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του 2021 είναι τα ακόλουθα:

  1. Μανόλης Γουάλλες, wallace@uop.gr (Παρουσίαση)
  2. Βασίλης Πουλόπουλος, vacilos@uop.gr (Παρουσίαση)
  3. Θάνος Παπαδημητρίου, a.papadimitriou@uop.gr (Παρουσίαση)
  4. Παναγιώτης Κόκκινος, p.kokkinos@go.uop.gr
  5. Στέφανος Ουγιάρογλου, stoug@uop.gr
  6. Διονύσης Μάργαρης, margaris@uop.gr