Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Θέση πρακτικής στο LIST


Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχουμε εξασφαλίσει μια θέση πρακτικής άσκησης στο Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) για ένα φοιτητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Το αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει web development, crowdsourcing και crowd computing.


Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί

  • θα γνωρίζει καλά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: HTML/CSS/Javascript, PHP/MySQL, ή Node.js/Express,
  • θα έχει καλό μαθηματικό υπόβαθρο και θα κατανοεί έννοιες στατιστικής ανάλυσης,
  • θα μπορεί να εργάζεται αυτόνομα ή ως μέλος ομάδας και
  • θα έχει διάθεση να μάθει νέα πράγματα.


Ο χώρος εργασίας τοποθετείται στο τεχνολογικό κέντρο της περιοχής Belval του Λουξεμβούργο, που εκτός από το LIST στεγάζει επίσης το πανεπιστήμιο και διάφορα innovation hubs. Η αμοιβή για την πρακτική είναι περί τα 950 ευρώ μηνιαίως, τα οποία αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες ενός ατόμου, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ζωής. Ιδιαίτερα η στέγαση στο Λουξεμβούργο είναι αρκετά ακριβή, υπάρχει όμως η δυνατότητα διαμονής σε ατομικό χώρο στην (πρόσφατα ολοκληρωμένη και εξαιρετική) εστία του πανεπιστημίου. Η διάρκεια της πρακτικής είναι 6 μήνες.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και σύντομη έκθεση κινήτρων (motivation letter) στην αγγλική γλώσσα στο gav@uop.gr έως και την Πέμπτη 31 Αυγούστου.


Η αξιολόγηση και επιλογή θα γίνει από τους:

  • Μανόλη Γουάλλες
  • Κώστα Βασιλάκη
  • Γιώργο Λέπουρα
Η τελική έγκριση της ανάθεσης θα γίνει από το LIST.


Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για το πως είναι να κάνει κανείς την πρακτική του στο LIST από την εμπειρία του Στάθη Θεοδώση.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικονωνείτε με τον Μανόλη Γουάλλες με τους συνήθεις τρόπους.