Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Ώρα να μιλήσεις: Τα αποτελέσματα ενός προγράμματος για την πρόληψη της έμφυλης βίας και των αναδυόμενων μορφών της

[national conference]


Full reference

Σ. Χατζηφωτίου, Α. Αντωνίου, Μ. Γουάλλες, Ώρα να μιλήσεις: Τα αποτελέσματα ενός προγράμματος για την πρόληψη της έμφυλης βίας και των αναδυόμενων μορφών της, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική Των Επιστημών Μέσω Σύγχρονων Τεχνολογιών, 31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2023, διαδικτυακό συνέδριο.