Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Πολιτιστικές Τεχνολογίες: Η περίπτωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Τρίπολης

[national conference]


Full reference

Αγγελική Αντωνίου, Γιώργος Λέπουρας, Κώστας Βασιλάκης, Μανόλης Γουάλλες, Νίκος Πλατής, Πολιτιστικές Τεχνολογίες: Η περίπτωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Τρίπολης, Οι Κοινωνικές Επιστήμες σήμερα. Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση, Εκδόσεις Προπομπός, 2019


Abstract

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Τρίπολης στεγάζει καταπληκτικά δείγματα αρχαίας τέχνης από ολόκληρο το νομό Αρκαδίας. Όμως μια σειρά προβλημάτων, όπως η παλαιού τύπου μουσειολογική έκθεση και το πολύ συνοπτικό πληροφορικό υλικό που προσφέρεται στον επισκέπτη, μαζί με το γεγονός ότι το μουσείο δεδιαθέτει ψηφιακή παρουσία, οδηγεί σε χαμηλή επισκεψιμότητα. Οι πολιτιστικές τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν λύσεις στα προβλήματα του μουσείου και έτσι το μουσείο εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο CrossCult (www.crosscult.eu). Στο πλαίσιο του έργου μελετήθηκαν τα προαπαιτούμενα σχεδιασμού τεχνολογιών για το συγκεκριμένο χώρο (ανάγκες προσωπικού, ανάγκες επισκεπτών, ανάγκες τεχνολογικού εξοπλισμού). Ως αποτέλεσμα αυτής της μελέτης, επιλέχθηκε το θέμα της θέσης της γυναίκας στον αρχαίο κόσμο, ως βάση για να δημιουργηθούν 7 θεματικές διαδρομές στο μουσείο. Οι διαδρομές στηρίζονται στα σημαντικότερα και χαρακτηριστικότερα σχετικά εκθέματα του μουσείου, τα οποία εντοπίστηκαν με τη βοήθεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας. Ακολουθώντας αυτές τις θεματικές διαδρομές, ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο μουσείο και να μάθει για συγκεκριμένες πτυχές της ζωής των γυναικών (π.χ. εκπαίδευση, καθημερινότητα, κοινωνική θέση, κ.λπ). Το κάθε έκθεμα συνδέεται με διαφορετικά ψηφιακά πολιτιστικά αντικείμενα (π.χ. εικόνες από εκθέματα άλλων συλλογών, σχετικά βίντεο, παιχνίδια, αρχεία ήχου, κ.λπ.) για να δημιουργηθούν αφηγήσειςπου να αυξάνουν τον αναστοχασμό, τον προβληματισμό και την εμπλοκή του επισκέπτη. Παράλληλα, υλοποιήθηκε μια σειρά παιχνιδιών τα οποία προωθήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη δημιουργία προφίλ επισκεπτών και την περαιτέρω διαφήμιση του μουσείου. Τέλος, η εμπειρία μπορεί να συνεχιστεί και μετά την επίσκεψη, με τη χρήση ατομικού ψηφιακού χώρου, φτιαγμένου ειδικά για τους επισκέπτες του μουσείουκαι δυνατότητα σύνδεσης με κοινωνικά δίκτυα.