Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Ο ρόλος της τεχνολογίας στην εξ αποστάσεως συμβουλευτική ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

[national conference]


Full reference

Γ. Καρούντζου, Μαν. Γουάλλες, Ο ρόλος της τεχνολογίας στην εξ αποστάσεως συμβουλευτική ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 12th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 16-18 Οκτωβρίου 2020


Abstract

Οι σύγχρονες εξελίξεις της παγκόσμιας κοινότητας στην οικονομία, στις κοινωνικές δομές και στην τεχνολογία καθώς και η πανδημία (Covid-19), συνετέλεσαν στην ανάπτυξη συστημάτων Eξ αποστάσεως Eκπαίδευσης και Συμβουλευτικής στο πλαίσιο πολιτικών διεύρυνσης της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι φορείς εμπλέκονται στην Εκπαίδευση και Συμβουλευτική ενηλίκων και απευθύνονται σε πολύ μεγάλο φάσμα ενδιαφερόμενων, συμπεριλαμβανομένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, ενώ παράλληλα διαμορφώνουν ευέλικτα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Μέσα από την αξιοποίηση μεθόδων εξ αποστάσεως συμβουλευτικής είναι εφικτό ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να έχουν πρόσβαση σε φορείς Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής. Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια προσπάθεια ανάδειξης των δυνατοτήτων της Συμβουλευτικής Εξ αποστάσεως των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.


Download

Click here to access the paper.