Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η τοπική ιστορία ως εκπαιδευτικά εργαλεία

[national conference]


Full reference

Ηλίας Τζιώρας, Βασίλης Πουλόπουλος, Μανόλης Γουάλλες, Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η τοπική ιστορία ως εκπαιδευτικά εργαλεία, 12th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 16-18 Οκτωβρίου 2020


Abstract

Η τοπική ιστορία είναι ένας ξεχωριστός τομέας της ιστορίας που εστιάζει σε ιστορίες καθημερινών ανθρώπων και μικρών κοινωνικών ομάδων. Συζητώντας για θέματα που είναι πιο κοντά στην καθημερινότητα των μαθητών, κάνει το αντικείμενο της ιστορίες περισσότερο, ευχάριστο και τελικά αποδοτικό. Στο παρόν άρθρο προτείνουμε τρόπους αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων για τη συγκέντρωση στοιχείων τοπικής ιστορίας και στη συνέχεια την αξιοποίησή τους σε εκπαιδευτικό πλαίσιο. Το άρθρο βασίζεται στην εμπειρία από τη σελίδα «Γειτονιές και Αναμνήσεις της Αλεξανδρούπολης» που λειτουργεί εδώ και 12 χρόνια.