Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Γειτονιές και Αναμνήσεις της Αλεξανδρούπολης

[national conference]


Full reference

Ηλίας Τζιώρας, Μανόλης Γουάλλες, Βασίλης Πουλόπουλος, Γειτονιές και Αναμνήσεις της Αλεξανδρούπολης, 3ο Πανελλήνιο συνέδριο ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς (EUROMED 2019), Αθήνα, 25-27 Σεπτεμβρίου 2019


Abstract

Ο νόστος για την πατρίδα και οι δυνατότητες που έδωσαν τα social media οδήγησαν στη δημιουργία ενός Facebook γκρουπ και ενός Facebook page όπου συγκεντρώνονται σπάνιες φωτογραφίες και καταγράφεται η ιστορία τους και η ιστορία των ανθρώπων που απεικονίζονται σε αυτές. Η προσπάθεια έχει πλέον εξελιχθεί σε μια ευρείας έκτασης πληροποριστική πλατφόρμα καταγραφής και διάσωσης της τοπικής αστικής ιστορίας.