Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

TripMentor: προκλήσεις και προοπτικέςγια τον πολιτισμό και τον τουρισμό στην περιφέρεια Αττικής

[national conference]


Full reference

Κώστας Βασιλάκης, Βασίλης Πουλόπουλος, Μανόλης Γουάλλες, Αγγελική Αντωνίου, Γιώργος Λέπουρας , TripMentor: προκλήσεις και προοπτικέςγια τον πολιτισμό και τον τουρισμό στην περιφέρεια Αττικής, 3ο Πανελλήνιο συνέδριο ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς (EUROMED 2019), Αθήνα, 25-27 Σεπτεμβρίου 2019


Abstract

Η εργασία αυτή παρουσιάζει το έργο Tripmentor, που σχετίζεται με τον τουρισμό και τον πολιτισμό στην περιοχή της Αττικής. Το έργο έχει ως κύριο στόχο την προβολή, σε δύο γλώσσες, του πλούσιου περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης, στους τουρίστες μέσω ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος και μέσω εφαρμογών για κινητά. Σκοπός είναι να προσπαθήσει να καθοδηγήσει τους επισκέπτες μέσω πολλών εναλλακτικών διαδρομών, που περιλαμβάνουν σημεία ενδιαφέροντος καθώς και επιχειρήσεις με τουριστικές προσφορές, ενώ παράλληλα προσπαθεί να συνδυάσει τις διαδρομές με σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Το έργο συσχετίζει πληροφορία, χώρους και προφίλ επισκεπτών με αυτοματοποιημένο τρόπο προσπαθώντας να εξατομικεύσει τις διασυνδέσεις και να προσφέρει μία μοναδική εμπειρία που θα ταιριάζει στον κάθε ένα. Οι προκλήσεις του έργου είναι κυρίως τεχνολογικές, καθώς μέσω των διαδικασιών του έργου α) πρέπει να συλλέγονται αυτοματοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία ενδιαφέροντος, β) πρέπει να ληφθούν υπόψη πληροφορίες για γεγονότα που σχετίζονται με σημεία και τέλος γ) πρέπει να ανακαλυφθούν και να δημιουργηθούν τα δεδομένα που σχετίζονται με τους χρήστες του συστήματος και κυρίως το προφίλ τους, προκειμένου να σχηματοποιηθεί το σύνολο των πληροφοριών σε μια μοναδική εμπειρία. Παρουσιάζουμε το πεδίο εφαρμογής του έργου καθώς και τις προκλήσεις του τρόπου εφαρμογής.