Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

ΓΑΒ LAB Open Day και Ημέρα του Ερευνητή


Tη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στις 17:00, θα γίνει το καθιερωμένο πλέον Open Day του ΓΑΒ LAB. Σε αυτή τη συνάντηση θα παρουσιάσουμε τα θέματα πτυχιακών εργασιών που προσφέρονται από το Εργαστήριό μας την τρέχουσα περίοδο για προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων:

  • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Τρίπολη και
  • Ψηφιακών Συστημάτων στη Σπάρτη

Η εκδήλωση απευθύνεται κύρια σε φοιτήτριες και φοιτητές που πλησιάζουν στο τέλος των σπουδών τους και ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας. Είναι όμως ευπρόσδεκτοι και φοιτητές μικρότερων ετών που θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν από τώρα μια ιδέα του τι περιλαμβάνεται σε μια πτυχιακή εργασία, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την εκπόνησή της όταν έρθει η δική τους σειρά.

Θέματα πτυχιακών εργασιών θα παρουσιάσουν, μεταξύ άλλων, οι:

  • Μανόλης Γουάλλες
  • Βασίλης Πουλόπουλος
  • Παναγιώτης Κόκκινος

Το Open Day θα διεξαχθεί διαδικτυακά και η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλες και όλους στη διεύθυνση https://bit.ly/gavlab2023

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί η Ημέρα του Ερευνητή του ΓΑΒ LAB. Η «Ημέρα του Ερευνητή by ΓΑΒ LAB» είναι μια ημέρα αφιερωμένη σε όλους τους υποψήφιους διδάκτορες, μέλη του εργαστηρίου μας αλλά και συνεργαζόμενων με το εργαστήριο ερευνητών. Οι ερευνητές μας θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την έρευνά τους, την πρόοδο που έχουν πραγματοποιήσει, καθώς και να περιγράψουν τα ουσιαστικά αποτελέσματα της εργασίας τους σε πληθώρα από τομείς, προάγοντας την επιστήμη αλλά και το ίδιο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μέσα από την ακαδημαϊκή παρουσία τους.

Η ημέρα του Ερευνητή θα διεξαχθεί διαδικτυακά και η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλες και όλους στη διεύθυνση https://bit.ly/gavlab2023

Θα χαρούμε να σας δούμε!