Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Ημέρα του Ερευνητή 2021


Το Ερευνητικό Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σας προσκαλεί στην «Ημέρα του Ερευνητή by ΓΑΒ LAB & friends» που θα πραγματοποιηθεί στις 27.9.2021 @ 17:00.

Η «Ημέρα του Ερευνητή by ΓΑΒ LAB» είναι μια ημέρα αφιερωμένη σε όλους τους υποψήφιους διδάκτορες, μέλη του εργαστηρίου μας αλλά και συνεργαζόμενων με το εργαστήριο ερευνητών. Οι ερευνητές μας θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την έρευνά τους, την πρόοδο που έχουν πραγματοποιήσει, καθώς και να περιγράψουν τα ουσιαστικά αποτελέσματα της εργασίας τους σε πληθώρα από τομείς, προάγοντας την επιστήμη αλλά και το ίδιο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μέσα από την ακαδημαϊκή παρουσία τους.


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 στις 17:00 και θα είναι διαδικτυακή.


Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και μπορείτε να συνδεθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο για να την παρακολουθήσετε: https://shortest.link/gavphdday21


Ακολουθεί το πρόγραμμα παρουσιάσεων το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή pdf πατώντας ΕΔΩΠρόγραμμα Ημέρας του Ερευνητή 2021 | 27.9.2021

17:00 Β. Πουλόπουλος Μ. Wallace Warm up – Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας
17:10 Ηλίας Παπαδόγιαννης
(Μ. Γουάλλες - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)
Διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών των μαθητών και της σχολικής τους επίδοσης με χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα
17:25 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
(Μ. Γουάλλες - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)
Η εκπαίδευση STEAM στο Νηπιαγωγείο: Διαδακτέα Ύλη και Διδακτικά Μοντέλα των Κ-8 Προγραμμάτων STEAM
17:40 Εμμανουήλ Δημητρούλης
(Μ. Γουάλλες - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)
Η εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων συνεργατικότητας
17:55 Σταύρος Αντωνόπουλος
(Β. Πουλόπουλος - Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων)
Ολιστική Προσέγγιση στην Παιδική Παχυσαρκία Μέσω Σύγχρονων Τεχνολογικών Μέσων
18:10 Μαρίνα Λαντζούνη
(Β. Πουλόπουλος - Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων)
Καταγραφή, ταξινόμηση, αξιολόγηση και δημιουργία ψηφιακών και επιτραπέζιων –ελεύθερα προσβάσιμων- παιχνιδιών για τη διδασκαλία της βιολογίας
18:25 Γαβριέλα Λογοθέτου
(Β. Πουλόπουλος, Ν. Ζαχαριάς - Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων)
Οξειδωμένα Σιδηρά και Χάλκινα Ανασκαφικά Τέχνεργα: Τεχνολογία, Σύσταση και Ψηφιακή Διαχείριση Δεδομένων
18:40 Δημήτρης Μητσός
(Β. Πουλόπουλος, Ν. Ζαχαριάς - Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων)
Διάβρωση Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Συλλογή Αναλυτικών και Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Ανάπτυξη Ψηφιακού Συστήματος Διαχείρισής τους
18:55 Αγγελική Κομπότη
(Β. Πουλόπουλος, Ν. Ζαχαριάς - Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων)
Τρισδιάστατη Αποτύπωση για την Παρακολούθηση και Διαχείριση Αρχιτεκτονικών Συνόλων στους Αρχαιολογικούς Χώρους Παλαιόκαστρο Πύλου και Γεράκι Λακωνίας
19:10 Χρήστος – Μηνάς Μαθάς
(Κ. Βασιλάκης - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)
Διαχείριση εμπιστοσύνης για ασφάλεια σε περιβάλλοντα IoT
19:25 Αναστάσιος Καζολιάς
(Π. Κόκκινος - Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων)
Ψηφιακή Τρισδιάστατη Σάρωση και Ανάλυση Δεδομένων για Επιλεγμένα Μνημεία της Πυλίας και του Ασκληπιείου Επισαύρου με Χρήση Εναέριου Συστήματος LIDAR και Επίγειου Γεωδαιτικού 3D Laser Scanner
19:40 Σεραφείμ Χατζόπουλος
(Χ. Τρυφωνόπουλος - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)
Data Management Techniques for Scholarly Graphs and Publications
19:55 Κίμωνας Δεληγιάννης
(Χ. Τρυφωνόπουλος - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)
Cultural Heritage Data Lakes
20:10 Χάρης Κωτσιόπουλος
(Χ. Τρυφωνόπουλος - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)
Interactive Learning Environments for the Data Science Domain
20:25 Ιάσωνας Διακουμάκος
(Γ. Λέπουρας - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)
Ηλεκτρονικά παιχνίδια και εκπαίδευση σε συστήματα ασφαλείας
20:40 Νικολέτα Σωτηράκη
(Α. Αντωνίου - Τμήμα Αρχειονομίας, Βιιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΠΑΔΑ)
Τα αρχειακά κατάλοιπα των Joseph Keck, Μιχαήλ Φοίφα και η συνεισφορά τους στην ιστορία της Καλαμάτας: αρχειακή οργάνωση, ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και προβολή με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων
20:55 Παναγιώτης Σωτηρόπουλος
(Κ. Βασιλάκης - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)
Ένα πλαίσιο υποστήριξης της διαδικασίας ελέγχου λογισμικού και διαχείρισης των στοιχείων ελέγχου
21:10 Ηλίας Τζιώρας
(Μ. Γουάλλες - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)
Ο Πληθοπορισμός στην καταγραφή της τοπικής ιστορίας