Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

ΓΑΒ LAB και agrifood


Το Εργαστήριο ΓΑΒ LAB του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αναλαμβάνει την εκπροσώπηση του διαγωνισμού καινοτομίας #agrifood που διοργανώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διοργανώνει τον 1ο μαραθώνιο καινοτομίας crowdhackathon #Agrifood για την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών στο ευρύτερο πεδίο του αγροτοδιατροφικού τομέα. Το crowdhackathon #Agrifood θα πραγματοποιηθεί στις 5 - 7 Απριλίου 2019 στο be finnovative στο Μοσχάτο (Πειραιώς 74), με την τεχνολογική & επιχειρησιακή υποστήριξη της Ελληνικής εταιρείας τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy.


Στόχος του Μαραθωνίου crowdhackathon #Agrifood είναι η δημιουργία καινοτόμων πρωτότυπων πιλοτικών εφαρμογών οι οποίες α) βελτιώνουν υφιστάμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και διαδικασίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων και προτείνουν νέες, β) δημιουργούν νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για όλη την κοινότητα που δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι, επιχειρήσεις και καταναλωτές) και γ) προωθούν καινοτόμα επιχειρηματικά και τεχνολογικά μοντέλα από νέες ομάδες - startup επιχειρήσεις της χώρας μας.


Στο crowdhackathon #Agrifood μπορούν να συμμετέχουν νέοι προγραμματιστές, αναλυτές, φοιτητές και γενικότερα όσοι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν πιλοτικές εφαρμογές για τον αγροδιατροφικό τομέα και να τις εξελίξουν.


Οι Στόχοι του crowdhackathon #Agrifood

  • Ανάπτυξη καινοτόμων πιλοτικών λύσεων και εφαρμογών για τον αγροδιατροφικό κλάδο.
  • Στήριξη της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
  • Ανάδειξη έξυπνων και καινοτόμων λύσεων σε προβλήματα που απασχολούν το Υπουργείο
  • Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους εποπτευόμενους φορείς.
  • Ανάδειξη έξυπνων και καινοτόμων λύσεων σε προβλήματα των παραγωγικών κλάδων της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας τροφίμων και του αγροδιατροφικού τομέα γενικότερα.
  • Βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και στην αποτελεσματικότητα του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων μέσα από συμμετοχική διαδικασία συλλογής καινοτόμων προτάσεων κατά την διάρκεια του μαραθωνίου.


Ο 1ος μαραθώνιος καινοτομίας crowdhackathon #Agrifood αναζητά πιλοτικές έξυπνες και πρωτότυπες λύσεις που σχετίζονται με τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής, όπως για παράδειγμα big data και analytics, IoT, AI, mobile και web εφαρμογές που μπορούν να δώσουν λύσεις σε προκλήσεις του ευρύτερου αγροτοδιατροφικού τομέα, καθώς και των αναγκών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων.


Οι καλύτερες πιλοτικές εφαρμογές και υπηρεσίες που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, βραβεύονται με χρηματικά έπαθλα και θα εξελιχθούν με την υποστήριξη της διοργάνωσης. Για όλες τις ομάδες θα υπάρχουν δυνατότητες δικτύωσης και διερεύνησης συνεργασιών. Στη διαδικασία θα συμμετέχουν στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ως μέντορες που θα υποστηρίξουν τις ομάδες.


Μέσα από τη δράση κινητοποιείται το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο, ενισχύεται η δημιουργία και η νεανική επιχειρηματικότητα, προωθείται η καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα με τελικό αποτέλεσμα την ενεργό συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας. Η δράση είναι μέρος της προσπάθειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ενισχύσει την εξωστρέφειά του, να εμπνεύσει και να παρακινήσει νέους επιστήμονες να ασχοληθούν με την καινοτομία και την τεχνολογία στον αγροδιατροφικό τομέα.


Το ΓΑΒ LAB, πιστό στη δέσμευσή του να προωθεί την καινοτομία, αναλαμβάνει την εκπροσώπηση της διοργάνωσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, και είναι διαθέσιμο για την παροχή διευκρινίσεων προς τους ενδιαφερόμενους, στο email vacilos@uop.gr.