Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Συνεργασία με Περιφερειακή Διεύθυνση


Η συμφωνία ενισχύει τη σύνδεση του σχολείου με το πανεπιστήμιο και ανοίγει νέους ορίζοντες στον εκπαιδευτικό χάρτη της Πελοποννήσου.


Το Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας (ΓΑΒ LAB) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου για την ενδυνάμωση και επέκταση της συνεργασίας τους.


Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου έχει αποδείξει την ισχυρή πρόθεσή της να μεγιστοποιεί την επαφή του σχολείου με την τεχνολογία και την καινοτομία. Ενδεικτικά, οι δράσεις στον τομέα της ρομποτικής έχουν ήδη αποφέρει διακρίσεις τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει επίσης συνεργαστεί με το ΓΑΒ LAB στο παρελθόν για τη διοργάνωση πολυάριθμων εκδηλώσεων που απευθύνονται στους μαθητές των σχολείων της Τρίπολης.


Τώρα, μέσω της επέκτασης της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί θα μπορούν να συνδυάζουν την τεχνογνωσία τους με στόχο την οργάνωση ακόμη πιο στοχευμένων δράσεων για τους μαθητές, όχι μόνο της Τρίπολης αλλά ολόκληρης της περιφέρειας. Εκτός από τις δράσεις για μαθητές, το ΓΑΒ LAB εργάζεται επίσης στον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών καθώς και στην εκπόνηση έρευνας σχετικά με την αξιοποίηση της τεχνολογίας στο χώρο του σχολείου. Πρόκειται για δύο ακόμη τομείς στους οποίους η συνεργασία αναμένεται να δώσει νέα ώθηση.


Ο κ. Παναγιώτης Ν. Πετρόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου δήλωσε: "Το μνημόνιο συνεργασίας αναβαθμίζει την εκπαιδευτική πολιτική σε περιφερειακό επίπεδο και υποστηρίζει ποιοτικά και ουσιαστικά το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια). Η σύσταση κοινών ομάδων εργασίας για δράσεις και προγράμματα, που αφορούν είτε εκπαιδευτικούς, είτε μαθητές και μαθήτριες προάγει τη συνεργασία και δίνει τη δυνατότητα να υλοποιηθούν κατάλληλα σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δράσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα δοθεί η δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες να έρθουν σε επαφή και να πειραματιστούν με νέες καινοτόμες τεχνολογίες απελευθερώνοντας τη δημιουργικότητά τους".


Από την πλευρά του ο κ. Μανόλης Γουάλλες, Διευθυντής του ΓΑΒ LAB και Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δήλωσε «Η σύνδεση με τις προηγούμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης και η παρουσίαση των θαυμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας στους μαθητές πριν έρθει η στιγμή να επιλέξουν τον τομέα στον οποίο θα συνεχίσουν τις σπουδές τους ήταν πάντα στους στόχους του ΓΑΒ LAB. Με τον κ. Πετρόπουλο και πολλούς από τους εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνεργαζόμαστε άριστα εδώ και καιρό. Τώρα, με τη θεσμοθέτηση και επέκταση της συνεργασίας μας, θα έχουμε την ευκαιρία να πετύχουμε περισσότερα για τα παιδιά του τόπου μας.»


Το ΓΑΒ LAB προετοιμάζει αυτό το διάστημα μια ακόμη νέα δράση, τη δημιουργία του Χώρου Καινοτομίας στην Πελοπόννησο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει να επιτρέψει στη νεανική δημιουργικότητα να μείνει εδώ, να εκφραστεί, να ωριμάσει και να παράξει αξία, υπηρεσίες, ευκαιρίες και προϊόντα για όλους μας. Η Περιφερειακή Διεύθυνση συμμετέχει και σε αυτή την προσπάθεια, η οποία θα περιλαμβάνει ενότητες ειδικά σχεδιασμένες για τα σχολεία και τους μαθητές τους.