Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Προγραμματική συμφωνία με Δήμο Τρίπολης


Η υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας φέρνει το Χώρο Καινοτομίας του ΓΑΒ LAB ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίησή του στην πόλη της Τρίπολης.


Το Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας (ΓΑΒ LAB) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ο Δήμος Τρίπολης προχώρησαν στην υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας για να πραγματοποιηθεί ο “Χώρος Καινοτομίας του ΓΑΒ LAB” στην Τρίπολη.


Σύμφωνα με την προγραμματική συμφωνία, η οποία έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος Τρίπολης θα υποστηρίξει την προσπάθεια παραχωρώντας τους χώρους που απαιτούνται για τη στέγαση της δράσης. Η τελική επιλογή του χώρου θα κυρωθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


Ο δήμαχος Τρίπολης, κ. Δημήτρης Παυλής, ανέφερε πως «Έχει μεγάλη σημασία για εμάς η στήριξη δράσεων καινοτομίας, όχι μόνο γιατί συνδέουν την ακαδημαϊκή κοινότητα με τις τοπικές επιχειρήσεις, προσφέροντας ώθηση στην ακαδημαϊκή όσο και στην οικονομική ζωή του τόπου, αλλά κυρίως γιατί δημιουργούν νέες προοπτικές έκφρασης της νεανικής δημιουργικότητας, εδώ στον τόπο μας, την Τρίπολη».


Από την πλευρά του ο κ. Manolis Wallace, Διευθυντής του ΓΑΒ LAB και Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δήλωσε «Μπορεί ο Χώρος Καινοτομίας να σχεδιάζεται από μία μονάδα του Πανεπιστημίου, έχει όμως ως αποδέκτες τους πολίτες της Τρίπολης. Η συμμετοχή του Δήμου, πέρα από την τεχνική και υλική υποστήριξη, μας δίνει και την απαραίτητη ηθική ώθηση καθώς δείχνει πως η πόλη επιθυμεί η προσπάθεια να προχωρήσει. Μένει να γίνουν μερικά βήματα ακόμη, όσο όμως έχουμε τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας είναι βέβαιο πως θα τα καταφέρουμε».


Η συνεργασία μεταξύ του ΓΑΒ LAB και του Δήμου Τρίπολης δεν περιορίζεται στη δημιουργία του Χώρου Καινοτομίας. Οι προηγούμενες κοινές τους δράσεις έχουν αποσπάσει τιμητικό τίτλο από το Συμβούλιο της Ευρώπης ενώ παράλληλα μελετούν και σχεδιάζουν από κοινού δέσμη δράσεων με στόχο την ευρύτερη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία για την τεχνολογική, ακαδημαϊκή και οικονομική ανάπτυξη.