Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Θέση εργασίας στο CERN


Με χαρά ανακοινώνουμε πως έχουμε εξασφαλίσει μια θέση εργασίας στο CERN για έναν πρόσφατο απόφοιτο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα γίνει μέλος του Εργαστηρίου Γνώσης και Αβεβαιότητας και θα τοποθετηθεί στο CERN στη Γενεύη για διάστημα τριών ετών, όπου θα ενταχθεί σε μια εξαιρετική και δυναμική ομάδα νέων επιστημόνων.


Η αμοιβή για τη θέση είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρη, καθώς ανέρχεται σε CHF 4125 τη στιγμή που η συνήθης αμοιβή στο CERN για πρόσφατους πτυχιούχους είναι CHF 3283.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και έκθεση κινήτρων (motivation letter) στην αγγλική γλώσσα στο gav@uop.gr έως και την Κυριακή 17 Σεπτέμβρη.


Η αξιολόγηση και επιλογή θα γίνει από τους:

  • Μανόλη Γουάλλες
  • Κώστα Βασιλάκη
  • Γιώργο Λέπουρα
Η τελική έγκριση της ανάθεσης θα γίνει από το CERN.


Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και τις απαιτήσεις της είναι διαθέσιμες εδώ.