Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Thesis topics - Fall 2016


Τα προτεινόμενα θέματα πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του 2016 είναι τα ακόλουθα:

  1. Υποστηρικτικό υλικό για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών
  2. Ο χώρος των ευφυών πόλεων
  3. Αναζήτηση συσχετίσεων σε δεδομένα ευφυών πόλεων
  4. Οπτικοποίηση και ανάλυση ρυθμού λήψης αναφορών
  5. Ανάπτυξη ενός ChatBot
  6. Ανάπτυξη εφαρμογής για cardboard
  7. Εναλλακτικές διαδρομές σε μουσεία
  8. Σημειώσεις μαθήματος

Πριν δηλώσετε κάποιο από αυτά, καλό θα είναι να το έχουμε συζητήσει από κοντά.