Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Thesis topics - Fall 2015


Τα προτεινόμενα θέματα πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του 2015 είναι τα ακόλουθα:

Πριν δηλώσετε κάποιο από αυτά, καλό θα είναι να το έχουμε συζητήσει από κοντά.