Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας

Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Phil Pappas


About me

I was born in Igoumenitsa in 1993. In 2016 I received my diploma degree from the Department of Informatics and Telecommunications of the University of Peloponnese. My BSc thesis was titled "Management and display research group data". I was a founding member of the IEEE Student Branch of the University Of Peloponnese and during my studies I have also participated in various university events as a volunteer and/or a project leader.


Currently I am working towards the Master of Science degree in Computer Science at the Department of Informatics and Telecommunications. My advisor and mentor is Prof. Manolis Wallace.


My interests include web applications with emphasis on asynchronous programming, semantics, smart cities and machine learning.


Contact details

ΓΑΒ LAB - Knowledge and Uncertainty Research Laboratory

Department of Informatics and Telecommunications

University of the Peloponnese

End of Karaiskaki st.

22 131 Tripolis

GREECE

phil.pappas@uop.gr


Publications

  • Ν. Πασχάλης, Φ. Παππάς και Μ. Γουάλλες, Το Φοιτητικό Παράρτημα της IEEE στην Υπηρεσία των Μαθητών, Πρακτικά Εργασιών 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Ναύπλιο 15-17 Απριλίου 2016 [792Kb]


  • P. Pappas, Management and display research group data, Department of Informatics and Telecommunications of the University of Peloponnese, BSc Thesis, 2015 [2710Kb, in Greek]